สถานที่ / อุทยานฯ

ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว ทุ่งดอกกระเจียว เมื่อนึกถึงดอกกระเจียวแล้ว ก็ต้องที่ จ.ชัยภูมิ ...
Read More
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีพื้นที่ 148 ...
Read More
ป่าไม้อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน

ป่าไม้อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน

สายธารน้ำและป่าไม้อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน สายธารน้ำและป่าไม้อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 23 ...
Read More
ทุ่งดอกดาวเรือง

ทุ่งดอกดาวเรือง

ทุ่งดอกดาวเรือง ทุ่งดอกดาวเรือง อ.ภักดีชุมพล ในพื้นที่ของตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล ...
Read More
บึงละหาน

บึงละหาน

บึงละหาน บึงละหาน บึงละหาน เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ ...
Read More
มอหินขาว

มอหินขาว

มอหินขาว ดูดาวตกที่มอหินขาว “มอหินขาว” เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตั้งอยู่ที่บ้านวังคำแคน ...
Read More
ผาหัวนาค

ผาหัวนาค

จุดชมวิวผาหัวนาค จุดชมวิวผาหัวนาค "จุดชมวิวผาหัวนาค" มอหินขาว จ.ชัยภูมิ ...
Read More
เขื่อนจุฬาภรณ์

เขื่อนจุฬาภรณ์

เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนจุฬาภรณ์ หรือ เขื่อนน้ำพรม ...
Read More
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมัง)

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมัง)

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมัง) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมัง) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ...
Read More
อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านเขว้า

อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านเขว้า

อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านเขว้า อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านเขว้า หรือเรียกอีกชื่อว่าอ่างเก็บน้ำบาซ่าน หรือชลประทานบ้านห้วย ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านห้วย-หนองจันทิ ...
Read More
อ่างเก็บน้ำช่อระกา

อ่างเก็บน้ำช่อระกา

อ่างเก็บน้ำช่อระกา อ่างเก็บน้ำช่อระกา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัด อยู่ที่บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย ...
Read More
ตาดร้อยรู

ตาดร้อยรู

ตาดร้อยรู ตาดร้อยรู ตาดร้อยรูตั้งอยู่ที่บ้านตาด ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ...
Read More