พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง

พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง
พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง
พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง

พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง อ.ภักดีชุมพล

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านซับภูทอง ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มียอดสีทองสวยงามมาก มองเห็นเด่นมาแต่ไกล ตำแหน่งพุทธอุทยานหินเหิบ-ซับภูทอง เป็นตำแหน่งเดียวกันกับวัดเวฬุวัน ในสมัยพุทธกาล ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเขาคิชฌกูฏ ที่แปลว่ายอดเขาที่มีลักษณะคล้ายแร้งกระพือปีก ด้านทิศเหนือคือกรุงราชคฤห์ ( ถ้ำวัวแดง ถ้ำแสงจันทร์) พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าจักรพรรดิราช แห่งกรุงราชคฤห์ ทรงให้กวีแต่งเพลงพรรณาถึงความสวยงามของวัดเวฬุวันร้องกัน เพื่อให้พระนางเขมาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารได้ยิน และอยากเสด็จไปวัดเวฬุวัน จุดเด่นของที่นี่คือจุดชมวิวโดยรอบพุทธอุทยานบนยอดพระเจดีย์เก้าองค์ มีพระพุทธรูปประดิษฐานให้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล