ประเพณี

งานประจำปีเจ้าพ่อพระยาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

งานประจำปีเจ้าพ่อพระยาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

งานประจำปีเจ้าพ่อพระยาแล งานประจำปีเจ้าพ่อพระยาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ หรือเรียกกันทั่วไปว่า งานเจ้าพ่อพระยาแล โดยทุกปีจะกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ...
Read More
ประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยภูมิ

ประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยภูมิ

ประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยภูมิ ประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิก็มีการจัดประเพณีลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ เช่นกัน ...
Read More
ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.ชัยภูมิ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.ชัยภูมิ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ...
Read More
ประเพณีตีคลีไฟ

ประเพณีตีคลีไฟ

ประเพณีตีคลีไฟ หนึ่งเดียวในโลก ประเพณีตีคลีไฟ หนึ่งเดียวในโลก ประเพณีตีคลีไฟ ...
Read More
ประเพณีตรุษจีนชัยภูมิ

ประเพณีตรุษจีนชัยภูมิ

ประเพณีตรุษจีนชัยภูมิ ประเพณีตรุษจีนชัยภูมิ ชัยภูมิเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการให้ความสำคัญกับการจัดงานประเพณีตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยได้จัดอย่างยิ่งใหญ่กลางเมืองติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 ...
Read More
ประเพณีบุญเดือนหก

ประเพณีบุญเดือนหก

ประเพณีบุญเดือนหก ประเพณีบุญเดือนหก งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ เรียกว่า ...
Read More
เทศกาลงานงิ้วใหญ่ชัยภูมิ

เทศกาลงานงิ้วใหญ่ชัยภูมิ

เทศกาลงานงิ้วใหญ่ชัยภูมิ เทศกาลงานงิ้วใหญ่ชัยภูมิ สำหรับชาวชัยภูมิเสื้อสายจีนนั้น ทุกๆ ปีในช่วงเดือนธันวาคมก่อนสิ้นปี ...
Read More
ประเพณีแห่บุญเดือนหกอำเภอบ้านเขว้า

ประเพณีแห่บุญเดือนหกอำเภอบ้านเขว้า

ประเพณีแห่บุญเดือนหกอำเภอบ้านเขว้า ประเพณีแห่บุญเดือนหกอำเภอบ้านเขว้า งานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีเก่าแก่ของภาคอีสาน ที่จัดเป็นประจำสืบต่อกันมาช้านาน เพื่อเป็นการถวายแด่พญาแถน ...
Read More
ประเพณีแห่บุญกระธูป

ประเพณีแห่บุญกระธูป

ประเพณีแห่บุญกระธูป ประเพณีแห่บุญกระธูป ในอดีตแต่ก่อนประเพณีออกพรรษา ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกระธูปโดยจะตีเกราะเคาะขอลอให้ชาวบ้านออกไปรวมตัว ณ ...
Read More
ประเพณีแห่บุญออกพรรษา

ประเพณีแห่บุญออกพรรษา

ประเพณีแห่บุญออกพรรษา ประเพณีแห่บุญออกพรรษา วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ...
Read More
บุญผะเหวด

บุญผะเหวด

ประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีบุญผะเหวด บุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ ...
Read More
ประเพณีแห่นาคโหด

ประเพณีแห่นาคโหด

ประเพณีแห่นาคโหด ประเพณีแห่นาคโหด ประเพณีแห่นาคโหด ที่บ้านโนนเสลาถือเป็นประเพณีโบราณและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีหลายชั่วคนที่มีแห่งเดียวในโลก เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มาร่วมกันจัดงานอุปสมบทหมู่ให้กับคนหนุ่มบุตรหลานในหมู่บ้านที่มีอายุครบ ...
Read More