น้ำตกแก้งใหญ่
water-cave

น้ำตกแก้งใหญ่

น้ำตกแก้งใหญ่ เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตบ้านห้วยไผ่ใต้ เป็นลำน้ำชีที่ไหลผ่านมา มีพันธุ์ไม้หลายหลายชนิดและพันธุ์ปลาบน้ำจืดมากมาย เป็นบริเวณที่สวยงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้คนในตำบลหนองแวง ลักษณะของน้ำตกจะเป็นลำธารที่ไหลผ่านหินที่ลักษณะแปลกตาจากการกัดเซาะเป็นร่องเป็นแก่งจำนวนมากอย่างสวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนที่ใด การเดินทางออกจากหนองบัวแดง ไปทางถนนเส้น หนองบัวแดง – บ่อทอง ประมาณ 13 กิโลกเข้าบ้านหนองสำราญเลยปั้มน้ำมันให้เลี้ยวขาวไปประมาร 500เมตรจะเจอสี่แยกให้เลี้ยวซ้าย ขับรถไปตามเส้นทางประมาณ 3 กิโลก็จะถึงบ้านห้วยไผ่ใต้เข้ารถเข้าไปในหมู่บ้านจะเจอสี่แยกทางไปโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ ให้ขับรถไปตามเส้นทางผ่านหน้าโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ไปเรื่อยๆเข้าไปในเส้นทางป่าประมาณ 1 กิโลจะเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายขับรถไปอีกประมาณ 500 เมตรก็จะถึงน้ำตกแก้งใหญ่

Read More
ถ้ำวัวแดง
water-cave

ถ้ำวัวแดง

ถ้ำวัวแดง วัดถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็นสถานที่มีมิติเชื่อมต่อกับสายบารมีธรรมหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก นักปฏิบัติหรือผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์หลวงปู่ใหญ่ ได้พยายามค้นหา เพื่อจะได้ไปสักระกราบไหว้บูชา ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363 ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้ ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363 ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้ ปี 2528 – 2546 พระอาจารย์สุชีพ อินจันเทียะได้พัฒนาก่อสร้างอาคารและกุฏิ รวมถึงศาสนสถานต่างๆ มากมาย เช่น สำนักสงฆ์ด้านล่าง สร้างศาลาสุธรรมมา กุฏิพระสงฆ์ โรงครัว ห้องน้ำ แท้งค์น้ำ เครื่องปั่นไฟฟ้า ร้านขายของ ถ้ำวัวแดงด้านบน สร้างศาลาสวดมนต์เช้า-เย็น ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ โรงครัว ห้องน้ำ พระพุทธรูปจำนวนมาก เจดีย์ บันไดทางขึ้น สะพานข้ามลำธาร บ่อน้ำอุปโภค-บริโภค ขุดดินตกแต่งภายในถ้ำต่างๆ ปี 2546 – ปัจจุบัน พระอาจารย์กุหลาบ อุตตมธัมโม เจ้าอาวาสในสมัยปัจจุบัน ได้สร้างอาคารและศาสนาสถานต่างๆ มากมาย เช่น พระประธานปฏิมากรปางเปิดโลก หลวงปู่เทพโลกอุดร พระพุทธรูป เจ้าแม่กวนอิม ศาลาอเนกประสงค์ ห้องน้ำชีพราหมณ์ กุฏิพระอาคันตุกะ หอฉัน ที่ปฏิบัตธรรมเชิงเขา บูรณะซ่อมแซมศาสนวัตถุ…

Read More
ถ้ำน้ำ
water-cave

ถ้ำน้ำ

ถ้ำน้ำ “ถ้ำน้ำ” เป็นอ่างน้ำในถ้ำ (น้ำแห่งบาดาล) เป็นถ้ำที่อยู่ในบริเวณถัดจากถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิเพียงเล็กน้อย ด้านในมีบ่อน้ำทิพย์ที่มีความเชื่อว่าถ้าอธิฐานอยากให้เป็นน้ำดื่ม ก็เป็นน้ำ อยากให้เป็นโอสถทิพย์ก็เป็นยา เรียกว่า สารพัดประโยชน์ตามจิตปรารถนา (แต่อย่าโลภ) ถ้ำนี้วิเวกมาก มีพระพุธรูป 2 องค์ มืดมากแต่ไฟฟ้าถึง เหมาะแก่การภาวนา มีฤาษี(พญานาคแปลงกาย)ภาวนาอยู่หลายองค์ (สัมผัสด้วยญาณได้)หน้าร้อนถ้ำนี้จะเย็นสดชื่น หน้าหนาวถ้ำนี้จะอุ่นมาก

Read More
น้ำตกตาดโตน
water-cave

น้ำตกตาดโตน

น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดโตน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงาม ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ มีน้ำไหลตลอดปี โดย เฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่ จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ ด้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินกว้างประมาณ 50 เมตร และยาวไปตาม ลำน้ำ ประมาณ 300 เมตร ทำให้น้ำไหลลาดมาตามลานหิน มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆ และไหลลงมาตก ที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนที่มีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร ในฤดูฝน ( ประมาณเดือนมิถุนายน – กันยายน ) บริเวณน้ำตกตาดโตนมี ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ศาลปู่ด้วง) มีประวัติว่า เจ้าพ่อตาดโตนเป็นคนเชื้อสายเขมรอพยพเข้าเมืองไทย ในเวลาใกล้เคียงกับพ่อพระยาแล (พระยาภักดีชุมพล) ท่านบำเพ็ญตนเป็นชีปะขาวยึดมั่นในสมถะ กรรมฐาน ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และช่วยรักษาคนไข้ เป็นที่นับถือเลื่อมใสของราษฎรมาก เมื่อถึงแก่กรรมจึง มีีการสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะไว้หลายแห่ง นอกจากที่น้ำตกตาดโตนแล้วยังมีศาลปู่ด้วงที่ช่อง สาม หมอกและที่วัดชัยภูมิพิทักษ์อีกด้วย มักมีประเพณีรำผีฟ้า ผีทรงบวงสรวงเจ้าพ่อเป็นประจำ มีทางลาดยางตลอด ถึงน้ำตก ภายในอุทยานมีบ้านพักและสถานที่กางเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวในบริเวณน้ำตกจะมีร้านคาราโอเกะและอาหาร ให้คนที่อยาก เปลี่ยนบรรยากาศ คนส่วนมากจะมาที่นี่กันในหน้าแล้งของทุกปีเพื่อคลายร้อนกัน จึงไม่แปลกที่จะเห็นทั้งเด็กและ ผู้ใหญ่แม้กระทั่งวัยไม้ไกล้ผั่ง เพราะบรรยากาศร่มรื่นความ เย็นสบาย แถมมีร้านขาย ของ คอยบริการ การเดินทางนั้นสามารถเดินทางจากตัวเมืองทางหลวงหมายเลข 2159 และแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2051 ระยะทางจากตัวเมืองถึงที่ทำ การอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางหมายเลข 201 ทางไปอำเภอภูเขียว จะมีเส้น ทางแยกซ้ายอีก 21กิโลเมตรไปน้ำตกตาดโตนได้เช่นกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงาม ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน…

Read More
น้ำตกผาเอียง
water-cave

น้ำตกผาเอียง

น้ำตกผาเอียง น้ำตกผาเอียง (Pha Iang Waterfall) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ น้ำตกผาเอียงเป็น น้ำตกที่มีลักษณะเป็นหน้าผาเฉลียงตัดลำห้วย อยู่ห่างจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง) บริเวณบ้านชีลองเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีทางเดินเท้าถึงตัวน้ำตกประมาณ 800 เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากลำห้วยชีลอง มีลักษณะเป็นหน้าผาเอียงตัดลำห้วย และทำให้เกิดเป็นน้ำตกไหลเอียงไปด้านหนึ่ง บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบแล้งและยังมีไม้ขนาดใหญ่อยู่มาก ทำให้บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีกสองแห่งในบริเวณนี้คือ น้ำตกผานิต อยู่ก่อนถึงน้ำตกผาเอียง 500 เมตร และน้ำตกผาสองชั้น ซึ่งต้องเดินเท้า 1,200 เมตร น้ำตกเหล่านี้มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งน้ำแห้ง บริเวณรอบน้ำตกแห่งนี้เป็นป่าดิบแล้งค่อนข้างสมบูรณ์โดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ เหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง น้ำตกแห่งนี้มีน้ำตลอดปี

Read More
ถ้ำแก้ว
water-cave

ถ้ำแก้ว

ถ้ำแก้ว หรือ ถ้ำสุวรรณคูหา ถ้ำแก้ว ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำแก้ว ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งถ้ำแก้วนั้นสถานที่ตั้งอยู่ห่างจากถ้ำพระประมาณ 2 กม.เท่านั้น ลักษณะของถ้ำคล้ายห้องโถงลึกลงไปในภูเขา บรรยากาศเย็นและชื้นตลอดเวลา มีไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในถ้ำ จากปากถ้ำมีทางเดินลงลึกไปถึงด้านล่าง ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ และมีหินย้อยอยู่ตามผนังถ้ำ เมื่อต้องแสงเกิดเป็นประกายแวววาวสวยงาม ส่วนด้านนอกของถ้ำก็เป็นที่แวะจอดพักรถยนต์และชมทิวทัศน์ข้างทาง มีร้านขายของท้องถิ่น นอกจากนี้ที่นี้ยังมีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อยได้เดินชมทุ่งบัวสวรรค์ขนาดเล็ก ๆ และเดินศึกษาธรรมชาติเองอีกด้วย การเดินทาง จากอำเภอภักดีชุมพลไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามทางหลวง 2359 ถึงบ้านซับเจริญมีทางเลี้ยวซ้ายไปอีก 5 กิโลเมตรจะถึงวัดถ้ำแก้ว

Read More