วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกาญจนา ร่วมกับ LFC เมืองชัยภูมิ

ผลิตภัณฑ์ : ผลไม้หลากชนิด, เห็ดนางฟ้าภูฎาน, เชื้อเห็ด, เห็ดหลินจือแดงผู้ขาย : คุณฉันท์ฐิตา ธีระวรรณติดต่อ : 06-2197-0665, 08-4361-4252Continue Reading

สมุนไพรบ้านหนองกุง

ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรสดและแปรรูป ลูกประคบสมุนไพร น้ำมัน ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสมุนไพรผู้ขาย : คุณบุญโจม พื้นดอนเคงติดต่อ : 08-5017-7329Continue Reading