สำนักสงฆ์วัดเขาจอมจ้อง (จูมฆ้อง)
สำนักสงฆ์วัดเขาจอมจ้อง (จูมฆ้อง)

สำนักสงฆ์วัดเขาจอมจ้อง (จูมฆ้อง)

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ บนถนนทางหลวงสาย 3019 เช่นเดียวกับเส้นทางไปหนองไม้ตาย ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 40 กิโลเมตร ลักษณะเป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมอุโบสถสีขาวล้วน ยอดแหลมจำนวน 3 ยอด ด้านล่างเป็นอาคารโล่งมุขประตู 4 ด้าน เรียกว่า พระมหาเจดีย์ศรีจันทรา ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนชั้นบนสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่บนยอดเขาชื่อว่าเขาจูมฆ้องหรือจอมจ้อง ที่มองเห็นได้รอบทิศทางระยะไกลอย่างสวยงามเด่นสะดุดตา รอบๆ อุโบสถเป็นระเบียงรอบด้านสำหรับชมวิวได้โดยรอบ 360 องศาจากยอดเขาสวยงาม บรรยากาศลมเย็นสบาย จุดชมวิวด้านหนึ่งติดกับอำเภอหนองบัวแดง อีกด้านหนึ่งติดต่ออำเภอภักดีชุมพล วิธีการขึ้นไปสักการะจะต้องเดินขึ้นบันไดพญานาคประมาณ 200 กว่าขั้น แม้ทางขึ้นจะเหน็ดเหนื่อยลำบากบ้าง แต่หากได้ขึ้นไปชมวิวและสักการะบนยอดเขาแล้ว จะอิ่มเอิบใจกับวิวที่สวยงาม (พิกัด @15.9011695,101.7650386)