ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ สำหรับใครที่สัญจรผ่านมาที่ชัยภูมินั้น ในตอนเช้าตรู่ของทุกวัน ตลาดสดเทศบาลชัยภูมิจะเปิดให้จับจ่ายซื้อของได้ทุกวันไม่มีวันหยุดครับ ...
Read More
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เป็นอาคารทรงสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่มีความสวยงาม และโดดเด่น ...
Read More
ชุมชนทำเตาอุดมสุข

ชุมชนทำเตาอุดมสุข

ชุมชนทำเตาอุดมสุข ชุมชนทำเตาอุดมสุข ชุมชนทำเตาอุดมสุข บ้านเมืองน้อยเหนือ ตำบลในเมือง ...
Read More
วิถีวัยรุ่นกับช่วงน้ำหลาก บึงละหาน

วิถีวัยรุ่นกับช่วงน้ำหลาก บึงละหาน

วิถีวัยรุ่นกับช่วงน้ำหลาก บึงละหาน วิถีวัยรุ่นกับช่วงน้ำหลาก บึงละหาน ในช่วงเวลาประมาณเดือนกันยายนถึงพฤศิกายนของทุกปี ...
Read More
วิถีชีวิตคนหาปลาบึงละหาน

วิถีชีวิตคนหาปลาบึงละหาน

วิถีชีวิตคนหาปลาบึงละหาน วิถีชีวิตคนหาปลาบึงละหาน บึงละหาน เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ ...
Read More
งานจักสานชัยภูมิ

งานจักสานชัยภูมิ

งานจักสานชัยภูมิ งานจักสานชัยภูมิ งานหัตถกรรมจักสานถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ในปัจจุบันงานหัตถกรรมจักสานของผู้สูงอายุในหมู่บ้านเขวา ...
Read More
สวนสัตว์สตาร์ไทเกอร์

สวนสัตว์สตาร์ไทเกอร์

สวนสัตว์สตาร์ไทเกอร์ สวนสัตว์สตาร์ไทเกอร์ สวนสัตว์ชัยภูมิ สตาร์ไทเกอร์ สวนสัตว์แห่งแรกและแห่งเดียวของชัยภูมิ ...
Read More
หอพญาแล

หอพญาแล

หอพญาแล หอพญาแล หอพญาแลเป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนแยกวัดชัยประสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลที่ได้ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ ...
Read More
ลิเกพระราชทานถวายเจ้าพ่อพระยาแล

ลิเกพระราชทานถวายเจ้าพ่อพระยาแล

ลิเกพระราชทานถวายเจ้าพ่อพระยาแล ลิเกพระราชทานถวายเจ้าพ่อพระยาแล ทุกปีในช่วงประเพณีบุญเดือนหกของจังหวัดชัยภูมินั้น ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระยาแล อดีตเจ้าเมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวชัยภูมิ ...
Read More