About us

นี่คือเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยไม่ประสงค์ทางการค้า เป็นเพียงสถานที่หรือชุมชนออนไลน์ โดยอาศัยช่องทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล แหล่งพบปะของคนชัยภูมิ ส่งเสริมช่องทางการค้า เพื่อยกระดับธุรกิจ การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากันง่ายๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทาง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ มีของอีกมากมายในชัยภูมิที่ซ่อนอยู่ ที่เราไม่รู้ ลองเช็คดูสิครับ

หากท่านใดสนใจต้องการให้ทางเราโปรโมทสินค้า หรืองานบริการใดๆให้ กรุณาติดต่อโดยตรงกับเราได้ทันทีทาง e-mail : admin@gochaiyaphum.com โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายๆใดๆ ทางเรายินดีลงให้ฟรี โดยท่านสามารเลือกลงให้เหมาะกับหมวด หรือรายการที่มีอยู่แล้ว หรือต้องการเปิดหมวดใหม่ก็ได้ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลดีๆให้กับชาวชัยภูมิ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเราชาวชัยภูมิ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ทีมงาน go-chaiyaphum.com