ร้านไร่ภูแสงทอง

ภาพถ่ายและบรรยากาศภายในร้านไร่ภูแสงทอง