฿xxx.00 / คืน
ศศิธรบูทีคแอนด์รีสอร์ท
ที่อยู่ : 250 ม.8 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 086-5859644
จำนวนห้อง : 17 ห้อง

ภาพถ่ายและบรรยากาศภายในศศิธรบูทีคแอนด์รีสอร์ท