400 – 1,000 บาท / คืน
นิธินาถรีสอร์ท
ที่อยู่ : 108 ม. 5 ต. บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ 36140
โทรศัพท์ : 081-7905186
จำนวนห้อง : 13 ห้อง

ภาพถ่ายและบรรยากาศภายในนิธินาถรีสอร์ท