chp11

พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง อ.ภักดีชุมพล

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านซับภูทอง ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มียอดสีทองสวยงามมาก มองเห็นเด่นมาแต่ไกล ตำแหน่งพุทธอุทยานหินเหิบ-ซับภูทอง เป็นตำแหน่งเดียวกันกับวัดเวฬุวัน ในสมัยพุทธกาล ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเขาคิชฌกูฏ ที่แปลว่ายอดเขาที่มีลักษณะคล้ายแร้งกระพือปีก  ด้านทิศเหนือคือกรุงราชคฤห์ ( ถ้ำวัวแดง ถ้ำแสงจันทร์) พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าจักรพรรดิราช แห่งกรุงราชคฤห์ ทรงให้กวีแต่งเพลงพรรณาถึงความสวยงามของวัดเวฬุวันร้องกัน เพื่อให้พระนางเขมาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารได้ยิน และอยากเสด็จไปวัดเวฬุวัน จุดเด่นของที่นี่คือจุดชมวิวโดยรอบพุทธอุทยานบนยอดพระเจดีย์เก้าองค์ มีพระพุทธรูปประดิษฐานให้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย: สุรวุฒิ สุดหา (YIM PhotoArt Studio)
สำรวจข้อมูล ณ – พ.ย. 2560

พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง อ.ภักดีชุมพล

 

Category:

Product Description

พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง อ.ภักดีชุมพล

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง อ.ภักดีชุมพล”

Your email address will not be published.