chp58

การแกะเทียนพรรษาจังหวัดชัยภูมิ

ในช่วงประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของทุกปี จะมีการแกะเทียนพรรษาประกวดรถเทียนกันในหลายจังหวัดในภาคอีสาน ที่มีชื่อเสียงมาก เช่น จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ในส่วนของชัยภูมิ ก็มีการจัดให้มีการแกะเทียนพรรษาประดับรถเพื่อแห่ในขบวนแห่เทียนพรรษาระดับจังหวัดทุกๆ ปีอย่างสวยงาม แม้จะไม่ยิ่งใหญ่เท่าสองจังหวัดดังกล่าว แต่ก็มีความสวยงามมาก ในภาพจะเป็นภาพรถเทียนพรรษาของวัดบ้านหนองหลอด

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย: สุรวุฒิ สุดหา (YIM PhotoArt Studio)
สำรวจข้อมูล ณ – พ.ย. 2560

การแกะเทียนพรรษาจังหวัดชัยภูมิ

 

Category:

Product Description

การแกะเทียนพรรษาจังหวัดชัยภูมิ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การแกะเทียนพรรษาจังหวัดชัยภูมิ”

Your email address will not be published.