งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล

chp1

001

การจัดงานเจ้าพ่อพญาพญาแล ประจำปี 2561 โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2561

ประวัติเจ้าพ่อพระยาแลและรายละเอียด Click