Photo Contest (ร่วมโหวตภาพยอดเยี่ยม)

vote

ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับช่างภาพชาวชัยภูมิ สำหรับชุดภาพที่นำมาให้โหวต เป็นภาพส่วนหนึ่งของร้านที่ลงข้อมูลเผยแพร่ในเว็บนี้ และมิได้เป็นการแข่งขัน ดังนั้นการเลือกภาพจึงเกิดจากการสุ่มเลือก 1 ภาพจากแฟ้มภาพของแต่ละร้านที่เหมาะสมสอดคล้องกับชุดภาพที่จะโหวต โดยครั้งนี้ต้องการให้โหวตในชุดภาพ “Wedding” … ช่วยกันโหวตให้กำลังใจนักถ่ายภาพบ้านเรานะครับ…

” คุณคิดว่าภาพไหนสวยถูกใจที่สุดครับ “


Picture comments


Your comment:

 

Name:

 

Comment: